Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

KUBUŚ

U chłopca w wieku 3 lat zdiagnozowano autyzm dziecięcy. Kontakt z Kubusiem jest bardzo trudny, chłopiec komunikuje się z otoczeniem głównie przy pomocy gestu, płaczu, krzyku lub posługując się ręką dorosłego.

Rozumienie mowy zaburzone jest w mniejszym stopniu niż nadawanie, ale pozostaje również na poziomie dużego deficytu. Kubuś słabo reaguje na innych ludzi, trudno nawiązuje kontakt, jest pobudzony, impulsywny i ma zaburzoną koncentrację uwagi.

Wykorzystanie różnych pomocy edukacyjnych sprzyja nawiązaniu kontaktu z dzieckiem, aktywizuje je do pracy, poprawia koncentrację i wzbudza zainteresowanie. W przypadku Jakuba zakup różnorodnych pomocy edukacyjnych może umożliwić szybsze i łatwiejsze przyswojenie sprawności językowych, stanie się znaczącym elementem stymulacji rozwoju zarówno mowy jak i procesów poznawczych.

Chcąc pomóc Kubusiowi, Fundacja podjęła decyzję o zakupie pomocy dydaktycznych, których zadaniem jest rozwinąć umiejętności poznawcze, językowe i ruchowe chłopca.

Zebrana przez Fundację kwota na sfinansowanie pomocy dydaktycznych: 525 zł.