Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

JACUŚ

Jacuś jest bardzo wesołym i pogodnym dzieckiem. Podstawową barierą w jego rozwoju jest wrodzony, głęboki, obustronny niedosłuch. Chłopiec musi nosić aparaty słuchowe, które umożliwiają mu kontakt z otoczeniem.

Jedyną pracującą osobą w rodzinie Jacka jest jego tata, który musi utrzymać pięcioosobową rodzinę. Wkładki uszne trzeba wymieniać co 4 miesiące, a NFZ finansuje tylko połowę wydatków związanych z ich częstą wymianą.

Dzięki mamie, Jacuś regularnie uczęszcza na zajęcia z logopedą i psychologiem. Według lekarzy specjalistów chłopiec rozwija się prawidłowo, a opóźnienie dotyczy przede wszystkim mowy i jest wynikiem niedosłuchu.

Chcąc pomóc Jacusiowi, Fundacja podjęła decyzję o zakupie wkładek usznych do aparatów słuchowych, dzięki którym Jacuś będzie mógł nauczyć się języka migowego.

Zebrana przez Fundację kwota na sfinansowanie wkładek usznych to łącznie: 1 080 zł.

Chcę pomóc!