Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

Kalina Rektor

Kalina urodziła się z masą urodzeniową 2840g. W okresie noworodkowym występowała u niej hiperbilirubinemia. W trzecim tygodniu życia zdiagnozowano u niej wadę serca w postaci ubytku w przegrodzie między komorowej serca oraz ubytek w przegrodzie międzyprzedsionkowej. Z tego powodu została objęta opieką poradni kardiologicznej. Zaledwie parę miesięcy później wykryto u niej niedoczynność tarczycy. Podczas wykrywania wszystkich dolegliwości Kaliny cały czas obserwowano u niej opóźnienie psychoruchowe. Od siódmego miesiąca życia dziewczynka jest stale rehabilitowana. Dzięki rehabilitacji Kalina jako roczna dziewczynka potrafiła siedzieć oraz zaczęła gaworzyć.

Kalina w lutym tego roku została przyjęta na oddział rehabilitacji neurologicznej. Była w dobrym kontakcie wzrokowym i emocjonalnym, bez kontaktu słownego. Występowała u niej uogólniona hipotonia mięśniowa, odruchy głębokie były obecne, symetryczne. Dziewczynka nie pionizowała się samodzielnie, nie przetaczała się na boki i brzuch. Podczas pionizacji czworaczej siada na piętach i potrafi przejść do pozycji siedzącej. Celem rehabilitacji była pionizacja dziecka do pozycji siedzącej, podpór na kończynach górnych oraz wspomaganie do czworakowania.

Aby wyznaczone zadania zostały osiągnięte przez Kalinę wymagana jest częsta i bardzo intensywna rehabilitacja.

Dlatego Zarząd Fundacji chcąc umożliwić Kalinie osiągnięcie pełnej sprawności postanowił sfinansować jej trzymiesięczny cykl rehabilitacji.

Zbierana kwota to 1 500 zł

Chcę pomóc!