Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

Patrycja Sawicka

Patrycja urodziła się w 30 tygodniu ciąży przez cesarskie cięcie i wydawało się, że wszystko skończy się dobrze.

Niestety w 5 dobie życia okazało się, że Patrycja ma pęknięte jelito, co spowodowało zapalenie otrzewnej, niewydolność wielonarządową oraz sepsę. Dziecko w skrajnie ciężkim stanie trafiło na OIOM, gdzie przeszło 2 skomplikowane operacje. Druga operacja skończyła się wyłonieniem stomii. Kolejna, trzecia już operacja, odbyła się sześć miesięcy później i polegała na jej zlikwidowaniu. Podczas gdy Patrycja znajdowała się w stanie krytycznym, doszło do wielu wylewów krwi do mózgu, co doprowadziło do wodogłowia. Z tego powodu dziewczynka przeszła 3 zabiegi operacyjne. Ma założoną zastawkę komorowo-otrzewnową, dzięki której wodogłowie jest nieaktywne.

Dziewczynka jest również dzieckiem niesłyszącym, w kwietniu 2013 roku przeszła operację wszczepienia implantu ślimakowego. Jednak najpoważniejszymi skutkami wylewów są uszkodzenia mózgu, w tym prawego płata skroniowego, części prawego płata ciemieniowego oraz prawej strony móżdżku. Uszkodzenia te spowodowały padaczkę, z powodu której Patrycja cały czas przyjmuje leki.

Pomimo wielu chorób dziewczynka robi postępy w rehabilitacji - swobodnie siedzi, czworakuje, wstaje przy meblach oraz zaczyna stawiać pierwsze kroki. Dzięki implantowi zaczyna również słyszeć i porozumiewać się z otoczeniem. Jednak, by mogła robić coraz większe postępy potrzebna jest dalsza rehabilitacja.

Dlatego Zarząd Fundacji postanowił sfinansować Patrycji trzymiesięczny cykl rehabilitacji ruchowej.

Zbierana kwota to 3 000 zł.

Chcę pomóc!