Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

JAŚ

Jaś Kulczycki urodził się z upośledzeniem umysłowym w stopniu głębokim, ma rozpoznane mózgowe porażenie dziecięce, obustronny niedowład spastyczny oraz padaczkę.

W związku z istniejącymi zaburzeniami, dziecko nie jest w stanie samodzielnie chodzić, wstawać, a nawet siedzieć. Ze względu na ograniczony kontakt z dzieckiem i brak możliwości samodzielnego, czynnego udziału w zabiegach rehabilitacyjnych wymaga on specjalistycznej, długotrwałej opieki rehabilitacyjnej.

Dzięki dotychczasowej rehabilitacji dziecko ma możliwość rehabilitacji domowej, co przyczyniło się do poprawy ogólnego stanu jego zdrowia, poprawy kontaktu z otoczeniem, sprawności ruchowej, oraz zmniejszenia dolegliwości bólowych.

Zebrana przez Fundację kwota na sfinansowanie trzymiesięcznych rehabilitacji: 2520 zł