Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Akcja Nakręć się
i pomagaj z uśmiechem

Newsletter

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

MICHAŁEK

Michałek jest chłopcem, u którego w wieku 3 lat zdiagnozowano autyzm. Do typowych cech autyzmu wczesnodziecięcego należą problemy z komunikacją uczuć. Zachowanie dzieci autystycznych przedstawia sprzeczności i paradoksy, dzieci te są nadawcami sygnałów niezbornych nie tylko dla ich rodziców, ale i całego otoczenia. Dzieci autystyczne nie wymachują szeroko rękami, nie biegają w podskokach. Kołyszą się lub podskakują pozostając w miejscu. Najwięcej ich czynności koncentruje się na własnym ciele, nawet agresję kierują na własne ciało.

Michałek nie reagował na otoczenie, nie mówił, bił dzieci, był agresywny - pisk, krzyk - były codziennością, od niedawna chłopiec buduje proste zdania, prawie wszystko rozumie, a co najważniejsze nie ma prawie wcale agresji.

Rodzice uczęszczają z Michałkiem na zajęcia z logopedą, hipoterapię, basen, korzystają z turnusów terapeutycznych w miarę swoich możliwości finansowych. Dlatego chcąc pomóc Michałkowi, Fundacja zdecydowała sfinansować trzymiesięczne zajęcia terapeutyczne.

Zebrana przez Fundację kwota na trzymiesięczne zajęcia terapeutyczne to 1800 zł

Aktualnie zbieramy


Martyna


Hania
1350 zł


Filip
1000 zł