Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

NADIA

Dziewczynka urodziła się jako wcześniak-ośmiomiesięczny, cztery dni przed Bożym Narodzeniem - miały to być najwspanialsze Święta dla tej rodziny. Niestety lekarze przekazali rodzicom informację, że Nadia urodziła się z martwicą prawej rączki, którą najprawdopodobniej będzie trzeba amputować.

Dziewczynka została poddana wszelkim badaniom i konsultacjom. W pierwszej kolejności konsultacja chirurgiczna, która potwierdziła obawy z poprzedniej diagnozy. Następnie w wyniku przeprowadzonych badań okazało się, że Nadia przeszła bardzo silny udar niedokrwienny mózgu, zespół udarowy móżdżku do tego zdiagnozowany został jeszcze zespół tętnicy środkowej mózgu, zakrzep tętnic szyjnych, niedowład połowiczny lewostronny. Stan dziecka był bardzo ciężki, nie dawano Nadii żadnych szans na to, że przeżyje.

29.12.2010 był dniem, w którym dano szansę Nadii i przeszła pierwszy zabieg nacięcia martwicy rączki i wtedy przyszła nadzieja na jej uratowanie. Miesiąc później dziewczynka przeszła kolejną operację, tym razem wycięcia martwicy, operacja zaowocowała i Nadia delikatnie poruszała rączką.

Ze względu na ciężką chorobę Nadii, dziewczynka musi być bardzo często rehabilitowana. Rehabilitacje odbywają się pięć razy w tygodniu i wiążą się z ogromnymi kosztami. Koszt jednorazowej wizyty to 105 zł, do tego dochodzą koszty zakupu pasków do badania krwi, którą dziewczynka musi mieć pobieraną co trzy dni.

Nadia jest pod stałą opieką wszelkich poradni z Górnośląskiego Centrum Zdrowia Dziecka w Katowicach, m.in. poradni neurologicznej, chirurgicznej, okulistycznej, hematologicznej, audiologicznej, patologii noworodka, ortopedycznej, kardiologicznej, co również wiąże się z wysokimi kosztami.

Dlatego Zarząd Fundacji podjął decyzję o udzieleniu pomocy w dofinansowaniu specjalistycznych rehabilitacji.

Zebrana przez Fundacja kwota to 2500 zł/ jednomiesięczna rehabilitacja.

Chcę pomóc!

Nadia jest naszą podopieczną od 2011 roku. We wrześniu 2013 roku przeszła operację rączki. Operacja się udała, chociaż nie wszystko lekarze zdołali zrobić co było zaplanowane, w związku z czym dziewczynkę czeka kolejna operacja za półtorej roku. Tymczasem w styczniu tego roku Fundacja sfinansowała Nadii kolejny trzymiesięczny cykl rehabilitacji na kwotę 3 500 zł oraz zakupiła dziewczynce pomoce dydaktyczne i ogólnorozwojowe na łączną kwotę 603 zł.