Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

WERONIKA

Dziewczynka urodziła się w 31 tygodniu ciąży. W trzeciej dobie życia została przyjęta na Oddział Patologii Noworodka z powodu wodogłowia wrodzonego, stanu po operacji wewnątrzłonowo przepukliny oponowo-rdzeniowej oraz wcześniactwa.

W 14 dobie życia doszło do pogorszenia stanu dziecka. Na podstawie dodatniego posiewu krwi rozpoznano posocznicę bakteryjną. Z powodu narastania obwodu głowy oraz objawów wzmożonego ciśnienia śródczaszkowego wszczepiono zastawkę komorowo-otrzewną.

Na podstawie patologicznego obrazu płynu mózgowo-rdzeniowego rozpoznano ropne zapalenie opon mózgowo-rdzeniowych, którego następstwem było ropogłowie.

Weronika jest pod stałą opieką Poradni Specjalistycznych: Okulistycznej, Ortopedycznej, Audiologicznej, Urologicznej, Endokrynologicznej oraz Genetycznej, a to wiąże się z dojazdami i z ogromnymi kosztami.

Weronika w chwili obecnej nie chodzi, porusza się pełzając oraz podciąga się na rączkach. Przy pomocy rehabilitanta potrafi stać. Wymaga stałej rehabilitacji, za którą rodzice muszą płacić z własnych środków i nie zawsze są w stanie sfinansować wystarczającą ilość zabiegów rehabilitacyjnych. Na co dzień jest rehabilitowana w domu dwa razy w tygodniu, jednak to za mało.

Dlatego Zarząd Fundacji podjął decyzję o dofinansowaniu domowej rehabilitacji.

Zebrana przez Fundację kwota to 1000 zł.

Chcę pomóc!