Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

ZUZIA RUNOWSKA

Dziewczynka cierpi na małogłowie i wodogłowie wewnątrzczaszkowe, zanik nerwu wzrokowego i epilepsję. Dzięki rehabilitacji Zuzia robi duże postępy. Zaczęła samodzielnie przewracać się z boku na bok, coraz bardziej utrzymuje główkę, jest bardziej aktywna i chętnie uczestniczy w ćwiczeniach. Dzięki pomocy wielu ludzi dobrego serca, Zuzia maiała sfinansowaną kilkumiesięczną rehabilitację domową, aby nie przerywać rehabilitacji Zarząd Fundacji postanowił sfinansować trzymiesięczną rehabilitację w postaci zajęć 5 razy w tygodniu.

Zebrana kwota na pokrycie rehabilitacji to 2100 zł.

Chcę pomóc!