Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

MARZENA BILIŃSKA

Marzenka jest dzieckiem z zespołem Downa. Rozwój poznawczy dziewczynki przebiega z wyraźnym opóźnieniem i jest nieharmonijny. Marzenka sprawnie chodzi i biega, zachowując równowagę. Rozumie i wykonuje proste polecenia. Porozumiewa się za pomocą wyrazów. Jej mowa czynna jest znacznie opóźniona w stosunku do wieku. Marzenka w czasie wykonywania zadań i ćwiczeń wymaga zachęty i motywacji, zdarza się iż prezentuje zachowania buntownicze szczególnie w sytuacjach sprawiających jej trudności.

Terapie na które uczęszcza przynoszą coraz lepsze efekty i dziewczynka zaczyna komunikować się za pomocą pojedynczych słów i najprostszych zdań. Naczelnym celem terapii jest wzmacnianie komunikacji werbalnej, podnoszenie sprawności słuchowej i motorycznej, rozwijanie rozumienia, kształtowanie myślenia pojęciowego oraz poszerzanie zasobu słownictwa dziecka.

Marzenka wymaga stałej intensywnej szeroko zakresowej terapii logopedycznej, dlatego aby wspomóc prawidłowy rozwój Marzenki, Zarząd postanowił sfinansować trzymiesięczną domową terapię.

Udało nam się zebrać 1000 zł i sfinansować 18 rehabilitacyjnych

Chcę pomóc!