Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

PAWEŁ BIERŻYŃSKI

Paweł jest chłopcem niepełnosprawnym wymagającym całkowitej pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Chłopiec stara się nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami, jest koleżeński, na przerwach zgodnie bawi się z kolegami, częściej w czasie zabawy wychodzi w dialog z dziećmi włącza się w zabawy tematyczne.

Paweł nie zawsze jest w stanie zapanować nad swoimi emocjami, które najczęściej objawiają się płaczem. Najczęściej dziecko zdaje sobie sprawę ze swojego niewłaściwego zachowania, za co przeprasza. Na zajęciach jest aktywny, uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania, udziela odpowiedzi. Potrafi argumentować swoje zdanie. Pisanie ze słuchu sprawia mu coraz mniej trudności. Lubi zajęcia z matematyki i dość dobrze opanowała tabliczkę mnożenia.

Stopniowo, w toku terapii stan chłopca uległ poprawie. W chwili obecnej Paweł dysponuje zdecydowanie bogatszym zasobem słownictwa. Nadal ma jednak trudności z przywoływaniem właściwych słów na żądanie.

Ze względu na złożony obraz zaburzeń występujących u chłopca konieczne jest zapewnienie mu specjalnej organizacji procesu kształcenia. Kontynuowanie terapii logopedycznej i ogólnorozwojowej jest konieczne, dlatego aby wspomóc prawidłowy rozwój Pawełka, Zarząd Fundacji postanowił sfinansować trzymiesięczną terapię.

Zbierana przez Fundacje kwota to 1000 zł

Chcę pomóc!