Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Akcja Nakręć się
i pomagaj z uśmiechem

Newsletter

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

PAWEŁ BIERŻYŃSKI

Paweł jest chłopcem niepełnosprawnym wymagającym całkowitej pomocy w zaspokojeniu podstawowych potrzeb życiowych. Chłopiec stara się nawiązywać poprawne relacje z rówieśnikami, jest koleżeński, na przerwach zgodnie bawi się z kolegami, częściej w czasie zabawy wychodzi w dialog z dziećmi włącza się w zabawy tematyczne.

Paweł nie zawsze jest w stanie zapanować nad swoimi emocjami, które najczęściej objawiają się płaczem. Najczęściej dziecko zdaje sobie sprawę ze swojego niewłaściwego zachowania, za co przeprasza. Na zajęciach jest aktywny, uczestniczy w rozmowach, zadaje pytania, udziela odpowiedzi. Potrafi argumentować swoje zdanie. Pisanie ze słuchu sprawia mu coraz mniej trudności. Lubi zajęcia z matematyki i dość dobrze opanowała tabliczkę mnożenia.

Stopniowo, w toku terapii stan chłopca uległ poprawie. W chwili obecnej Paweł dysponuje zdecydowanie bogatszym zasobem słownictwa. Nadal ma jednak trudności z przywoływaniem właściwych słów na żądanie.

Ze względu na złożony obraz zaburzeń występujących u chłopca konieczne jest zapewnienie mu specjalnej organizacji procesu kształcenia. Kontynuowanie terapii logopedycznej i ogólnorozwojowej jest konieczne, dlatego aby wspomóc prawidłowy rozwój Pawełka, Zarząd Fundacji postanowił sfinansować trzymiesięczną terapię.

Zbierana przez Fundacje kwota to 1000 zł

Chcę pomóc!

Aktualnie zbieramy


Martyna


Hania
1350 zł


Filip
1000 zł