Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

Jakub Kosiński

Jakub urodził się z obustronną wadą słuch. W wieku 3 lat został mu wszczepiony implant. Obecnie chłopiec jest opóźniony psychospołecznie. Ze względu na niedosłuch najsłabiej rozwiniętymi sferami rozwoju u Jakuba SA mowa bierna i czynna. Chłopiec komunikuje swoje potrzeby za pomocą krzyku, uśmiech, mimiki, gestów i onomatopei. Na zajęciach rozpoznaje odgłosy zwierząt domowych imitowanych przez logopedę lub odtwarzanych z radia. Mocną strona Kuby jest percepcja wzrokowa. Chłopiec dobrze sobie radzi z układaniem puzzli, segregowaniem elementów wg kolorów, kształtów. Są to zadanie które Kuba chętnie podejmuje. W zakresie mowy czynnej chłopiec wypowiada pojedyncze dźwięki i onomatopeje. Ostatnio zaczął więcej wokalizować.

Kuba jeszcze przez wiele lat będzie potrzebował specjalistycznej pomocy. Proces nabywania mowy przez dziecko z głębokim niedosłuchem nie odbywa się w sposób naturalny, ale musi być intensywnie stymulowany i programowany przez specjalistę. Dlatego Zarząd Fundacji podjął decyzję o sfinansowaniu zajęć logopedycznych i wielu ciekawych materiałów ogólnorozwojowych, które pozwolą Jakubowi wykonywać ćwiczenia nie tylko na zajęciach logopedycznych ale również w domu.

Zbierana przez fundację kwota na sfinansowanie pomocy dydaktycznych i zajęć logopedycznych to 1600 zł

Chcę pomóc!

Jakub ma już 7 lat. Fundacja przyjęła go do grona naszych podopiecznych w 2012r. Pomagamy Jakubowi w zajęciach logopedycznych finansując mu niezbędne pomoce dydaktyczne. W styczniu również mieliśmy możliwość przekazać na zakup pomocy logopedycznych 164,60 zł, które Jakub otrzymał od darczyńców, którzy wpłacili na jego rzecz 1% podatku dochodowego za rok 2013.