Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji

Marcel Sztuk

Marcel do drugiego roku życia rozwijał się prawidłowo. Mając około 24 miesięcy chłopiec otrzymał zaległe szczepienia. Po nich nastąpił regres w rozwoju, chłopiec przestał mówić, zamknął się w sobie, układał wszystko w rzędy, kręcił się w kółko, nie patrzył w oczy.

W wyniku przeprowadzonych badań zdiagnozowano u chłopca autyzm dziecięcy. Stwierdzono nieprawidłowy rozwój wybiórczego przywiązania społecznego oraz wzajemnych kontaktów społecznych. U Marcela widoczny był wyraźny upośledzony rozwój rozumienia i ekspresji językowej używanej w społecznym porozumiewaniu się. Występują również zaburzenia w percepcji i integracji bodźców sensorycznych w obrębie zmysłów wzroku, słuchu oraz czucia głębokiegoi powierzchniowego.

Chłopiec porusza się samodzielnie. Biega, skacze obunóż. Wchodzi i schodzi po schodach krokiem dostawnym z asekuracją. Nie czyni prób stania na jednej nodze.

Aby pomóc Marcelowi w dalszym rozwoju, Zarząd fundacji podjął decyzje o sfinansowaniu terapii logopedycznych.

Zbierana przez Fundację kwota to 780 zł.

Chcę pomóc!