Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


OŚWIADCZENIE FUNDACJI

OŚWIADCZENIE


      Z uwagi na docierające do Fundacji niepokojące informacje na temat przypadków wykorzystywania przez osoby trzecie renomy Fundacji i powoływania się przez te osoby w ramach prowadzonej przez siebie działalności gospodarczej na rzekomą współpracę pomiędzy tymi osobami, a Fundacją, pragniemy oświadczyć, że Fundacja "Pomagamy z uśmiechem" zarówno samodzielnie, jak i poprzez inne podmioty nie prowadzi działalności gospodarczej obejmującej sprzedaż jakichkolwiek towarów, a tym bardziej cegiełek.

      Z uzyskanych przez Fundację informacji wynika natomiast, że osoby trzecie powołując się na renomę Fundacji dokonywały sprzedaży towarów, z której to zysk przekazywany miał być rzekomo na realizację celów statutowych Fundacji. Sprzedaż, o której mowa powyżej miała być dokonywana za pośrednictwem telefonu (telemarketing).

      Pragniemy również podkreślić, że jedynie poprzez dokonanie wpłaty środków bezpośrednio na rachunki płatnicze Fundacji, przekazanie 1% podatku oraz przekazanie środków pieniężnych bezpośrednio do Fundacji w inny sposób lub w czasie wydarzeń, w tym zbiórek publicznych, organizowanych przez Fundację, mają Państwo gwarancję, że środki te zostaną przeznaczone na realizację celów statutowych Fundacji, a więc pomoc jej podopiecznym.

      Mając na względzie powyższe pragniemy zwrócić się do Państwa z prośbą o informowanie Fundacji o wszelkich przypadkach działań mogących godzić w dobre imię Fundacji, w tym w szczególności o przypadkach sprzedaży jakichkolwiek towarów - cegiełek poza oficjalnymi kanałami dystrybucji prowadzonymi przez Fundację. W związku z zaistniałą sytuacją Fundacja podjęta bowiem kroki prawne mające na celu ochronę dobrego imienia Fundacji oraz zachowaniu zaufania, jakimi została obdarzona przez swoich Darczyńców.

                                                                                                      Zarząd Fundacji "Pomagamy z uśmiechem"
                                                                                                                  Katowice, 5 marca 2019 r.Chcąc wesprzeć cel naszej akcji możesz równiez dokonać wpłaty na konto:

35 2490 0005 0000 4530 7448 2357
IBAN: PL35 2490 0005 0000 4530 7448 2357
BIC / SWIFT: ALBPPLPW

lub skorzystać z płatności elektronicznej przelewy24.pl

Pobierz przelew na aktualny cel zbiórki

Osoby fizyczne

W myśl treści art. 26 ust.1pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późniejszymi zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz Fundacji może odliczyć do 6% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Jak rozliczyć przekazaną darowiznę

Pobierz przelew na cele statutowe Fundacji

Osoby prawne

Fundację Pomagamy z uśmiechem, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000 r.poz.654 z późniejszymi zmianami) można wspierać darowiznami przeznaczonymi na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art.18 ust.1 pkt 1 w/w ustawy. Dokonanie darowizny na rzecz Fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Jak rozliczyć przekazaną darowiznę

Pobierz przelew na cele statutowe Fundacji