Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


Dzieci Fundacji - Jak złożyć wniosek o pomoc?

Kto może zostać naszym podopiecznym?

Podopiecznym Fundacji "Pomagamy z uśmiechem" mogą zostać wyłącznie dzieci dotknięte ciężką chorobą lub skutkami nieszczęśliwego wypadku, które nie ukończyły 18 roku życia.

Misją naszej Fundacji jest pomoc w przywracanie sprawności i uśmiechu naszym podopiecznym.

Oferowana pomoc

Przewlekła lub ciężka choroba dziecka to prawdziwy dramat dla wielu polskich rodzin. Jest to nie tylko tragedia w sensie emocjonalnym, ale również finansowym. Specjalistyczne leczenie lub długotrwała wielowymiarowa rehabilitacja wiążą się z kosztami, które przekraczają finansowe możliwości wielu rodziców. Mamy świadomość tego, że publiczna służba zdrowia często nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki wszystkim potrzebującym dzieciom, dlatego właśnie do takich osób kierujemy naszą pomoc.

Finansujemy głównie:
- specjalistyczne rehabilitacje oraz terapie,
- zakup lekarstw,
- zakup sprzętu medycznego oraz różnego rodzaju pomocy edukacyjnych.

Niezgodne z naszymi celami statutowymi jest jednak finansowanie turnusów rehabilitacyjnych.

Jak zostać naszym podopiecznym?

Aby zostać naszym podopiecznym, należy wysłać do Fundacji ankietę podopiecznego, która znajduje się poniżej wraz z całą dokumentację medyczną.

Po otrzymaniu w/w dokumentów, zostają one przekazane Zarządowi, który podejmuje decyzje w sprawie udzielenie pomocy finansowej. O podjętej decyzji informujemy pisemnie w ciągu 60 dni od otrzymania dokumentów.

Jakie są następne kroki?

Jeśli dziecko zostaje przyjęte do grona podopiecznych naszej Fundacji, to prosimy opiekunów o przygotowanie dokumentów ośrodka rehabilitacyjnego i/lub rehabilitanta. Szczególnie prosimy o dostarczenie:
- dokumentu nadania numeru NIP ośrodka/rehabilitanta,
- dokumentu nadania numeru REGON ośrodka/rehabilitanta,
- wpisu do KRS/CEIDG,
- dyplomu rehabilitanta.

W/w dokumenty można przesłać pocztą tradycyjną na adres:

Fundacja "Pomagamy z uśmiechem"
ul. Modelarska 12
40-142 Katowice

lub elektroniczną na adres: fundacja@pomagamyzusmiechem.pl .

Na podstawie dostarczonych dokumentów tworzymy umowę zlecenie na określoną liczbę zabiegów.

Ankieta do pobrania (PDF)