Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


O Fundacji - Rada Fundacji

Radę Fundacji, która sprawuje nadzór nad działalnością i gwarantuje wydatkowanie środków zgodnie ze statutem Fundacji tworzą osoby zaufania publicznego związane na co dzień ze służbą zdrowia oraz mediami publicznymi.

Rada Fundacji spotyka się raz w miesiącu. Do jej zadań należą: nadzór nad działalnością Fundacji, wytyczanie głównych kierunków działań, powoływanie i odwoływanie prezesa i członków Zarządu Fundacji, przyjmowanie corocznych sprawozdań.

Członków Rady powołują Fundatorzy.

W skład Rady Fundacji wchodzą:

Dr Dariusz Wylężek

przewodniczący Rady Fundacji, doktor nauk medycznych, absolwent Śląskiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach, pracuje jako chirurg na oddziale Chirurgii Ogólnej i Urazów Wielonarządowych w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym Świętej Barbary w Sosnowcu. Członek zarządu stowarzyszenia "Ratujmy Życie".

Małgorzata Kamińska-Plaza

absolwentka nauk politycznych i społecznych Uniwersytetu Opolskiego, obecnie jest w trakcie pisania doktoratu na temat polityki wschodniej Polski na Uniwersytecie Wrocławskim.

Łukasz Maciejewski

absolwent wydziału Zarządzania Akademii Ekonomicznej w Katowicach oraz studiów podyplomowych Zarządzanie Służbą Zdrowia na SHG w Warszawie. Pełni obowiązki z-cy dyrektora d/s administracyjno-technicznych w Chorzowskim Centrum Pediatrii i Onkologii.