Strona główna

przekaż 1% podatku

Dzieci Fundacji

Aktualności

O Fundacji

Uśmiechnięta Niedziela

Media o nas

Pomagają nam

Jak wspierać Fundację

Galeria

Kontakt

Do pobrania


O Fundacji - Misja

Fundacja "Pomagamy z uśmiechem" powstała z potrzeby serca.

Trwały uszczerbek na zdrowiu w wyniku nieszczęśliwego wypadku czy ciężka choroba dziecka to dla wielu polskich rodzin dramat nie tylko w wymiarze emocjonalnym, ale i materialnym. Skomplikowane zabiegi operacyjne, specjalistyczne leczenie lub długotrwała rehabilitacja wiążą się z kosztami, które przekraczają finansowe możliwości wielu rodziców. Publiczna służba zdrowia często nie jest w stanie zapewnić właściwej opieki wszystkim potrzebującym dzieciom.

Misją naszej Fundacji jest pomoc chorym dzieciom w przywróceniu im zdrowia oraz uśmiechu.Chcąc wesprzeć cel naszej akcji możesz równiez dokonać wpłaty na konto:

35 2490 0005 0000 4530 7448 2357
IBAN: PL35 2490 0005 0000 4530 7448 2357
BIC / SWIFT: ALBPPLPW

lub skorzystać z płatności elektronicznej przelewy24.pl

Pobierz przelew na aktualny cel zbiórki

Osoby fizyczne

W myśl treści art. 26 ust.1pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późniejszymi zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz Fundacji może odliczyć do 6% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Jak rozliczyć przekazaną darowiznę

Pobierz przelew na cele statutowe Fundacji

Osoby prawne

Fundację Pomagamy z uśmiechem, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000 r.poz.654 z późniejszymi zmianami) można wspierać darowiznami przeznaczonymi na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art.18 ust.1 pkt 1 w/w ustawy. Dokonanie darowizny na rzecz Fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Jak rozliczyć przekazaną darowiznę

Pobierz przelew na cele statutowe Fundacji