Strona główna

przekaż 1% podatku


STRONA GŁÓWNA

Zapraszamy serdecznie na naszą stronę w serwisie społecznościowym Facebook


KONTAKT:

Biuro Fundacji Pomagamy z Uśmiechem
tel. 32 750 0 750
e-mail: fundacja@pomagamyzusmiechem.pl
ul. Szyby Rycerskie 4
41-909 Bytom


Osoby fizyczne

W myśl treści art. 26 ust.1pkt 9 ustawy z dnia 26 lipca1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (tekst jednolity Dz. U. Nr 14 z 2000 r. poz. 176 z późniejszymi zmianami), osoba fizyczna jako darczyńca dokonująca darowizny na rzecz Fundacji może odliczyć do 6% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Jak rozliczyć przekazaną darowiznę

Pobierz przelew na cele statutowe Fundacji

Osoby prawne

Fundację Pomagamy z uśmiechem, zgodnie z ustawą z dnia 15 lutego 1992 o podatku dochodowym od osób prawnych (tekst jednolity Dz. U. Nr 54 z 2000 r.poz.654 z późniejszymi zmianami) można wspierać darowiznami przeznaczonymi na cele wymienione w art. 4 ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, które zmniejszają podstawę opodatkowania zgodnie z treścią art.18 ust.1 pkt 1 w/w ustawy. Dokonanie darowizny na rzecz Fundacji pozwala darczyńcy na odliczenie do 10% osiągniętego dochodu w stosunku rocznym.

Jak rozliczyć przekazaną darowiznę

Pobierz przelew na cele statutowe Fundacji